(başlıksız)

 • 3. Havalimanında çalışan Dev-Yapı- İş ve İnşaat İş sendikasına bağlı işçilerin direnişi sonrası dün gece konakladıkları kamp yerleri basılarak yüzlerce işçi gözaltına alındı. İnsanlık dışı çalışma şartlarını reddedip, koşulların düzeltilmesi için iş bırakan 3. Havalimanı işçileri sermaye sahipleri ve AKP-Saray …devamı

 • 6-7 Eylül üzerinden 63 yıl geçti. Ancak 63 yılda devletin talancı, katliamcı, ırkçı ve şovenist yüzü eski geleneğinden bir şey kaybetmeden sürmeye devam ediyor. 6-7 Eylül de İstanbul’da Rumlar başta olmak üzere Ermeni ve Yahudi halklarımıza yönelik gerçekleştirilen kontrgerilla saldırılarında …devamı

 • 1 Eylül Dünya Barış Günü tüm dünyada olduğu gibi bizim topraklarımızda da kutlanacak. Türkiye ve Ortadoğu halkları başta olmak üzere Dünya halklarının en çok barışa, eşitliğe ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bu topraklarda on yıllardır süren kirli savaşla halkların kardeşleşmesi, eşit, …devamı

 • Cumartesi Anneleri’nin 700. Hafta oturmasına saldıranlar, Hasan Ocak’a hakaret eden, “Bundan sonra teröre hizmet eden bu tip eylemlere izin vermeyeceğiz!” diyen faşist rejim şunu iyi bilsin: Başta Gazi Ayaklanmasının Komünist önderi Hasan Ocak olmak üzere, gözaltında kaybedilen tüm canlarımız emek …devamı

 • |Çiçek Otlu| Uryguaylı Yazar Eduardo Galeano’nun “Kadınlarımız” kitabında bir hikaye beni çok etkilemişti. Yaşlı bir kadın hergün kuşlara yem verir kent meydanında. Ve sokakları temizleyen görevliler hem yeri süpürür, hem kuşların uçmasına neden olur. Yaşlı kadın bu duruma sinirlenir. Sonra …devamı

 • |Ziya Ulusoy| Yaklaşan ekonomik kriz, kriz koşullarında acil taleplere önem ve özgünlük kazandırıyor. Nedenine gelince… Burjuvazi kapitalist sistemiyle yalnızca sermaye biriktirmek ve emekçi sınıfları mülksüzleştirmekle kalmaz. Yol açtığı ekonomik krizlerle, işçi sınıfı ve yoksullara toplumsal felaketler yaşatır. Yarattığı krizlerin yükünü, …devamı

 • |Çiçek Otlu| Medya, son dönemde ‘yandaş medya’, ‘havuz medyası’ olarak tanımlanıyor. Aslında ‘AKP medyası’ demek daha doğru. Medya, çocukken dinlediğim Kırmızı Başlıklı Kız masalına benziyor. Televizyon ekranlarındaki tüm programlar, özellikle de haber programları korkutucu, ürkütücü, soğuk, güce dayalı, kötü, çirkin… …devamı

 • |Neva Balkan| TL’nin neden değer kaybettiğini ve TL’nin değer kaybetmesinin ekonomiyi neden krize soktuğunu anlamadan değil siyasi bir adım atmak, anlamlı bir şekilde öfkelenmek bile mümkün değildir.    TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin sebebi Erdoğan’ın emperyalizmin demirden kanunlarına gerici müdahalelerde bulunmaya …devamı

 • |İnan Özgür| ABD merkez bankası başkanı, dünya ekonomisinin işleyiş dinamiklerini artık anlamadığını itiraf ediyor. “Temel teorik model çekirdeğine kadar çürümüş olabilir, orasını burasını kurcalamaya çalışmak belki de nafiledir” diye yakınıyor. Emperyalist mali sermayenin basın mabetlerinden Financial Times ise, başlıca merkez …devamı

 • |Ziya Ulusoy | Ulus Devlet Kapitalizmin Ürünü Serbest rekabetçi kapitalizm dönemi, burjuvazinin Batı Avrupa’da ulus devletleri kurduğu süreç oldu. Ekonomik bakımdan güçlenip “hakim” hale gelen burjuvazi, politik iktidarı ele geçirerek egemenliğini pekiştirmek istiyordu. İçeride eski düzenin egemen sınıfı feodal aristokrasiyle …devamı

 • | Arif Çelebi | Demokratik özerklik, demokratik özyönetim ve demokratik öz savunma teorik bir tartışma olmaktan çıktı, Bakûr’un pek çok ilçesi ve onlarca mahallesinde pratikleşti. Dolayısıyla mesele yalnızca teorik tartışma sınırı içinde ele alınamaz, öncelikle açık ve net bir politik …devamı

 • Sovyet Nedir? Tınısı geçmişle sınırlı, SSCB’yle birlikte tarihe gömülüp gitmiş bir olgu mudur? Rusya’ya mı özgüdür? Yoksa dünyanın pek çok diline girmiş olması bu kavramın enternasyonal karakterine mi delalettir? Sovyet, kelime kökeni olarak Rusça’dan gelir. Kelime anlamı; konsey, şura, kurultay …devamı