(başlıksız)

  • Pazartesi günü itibariyle Türkiye yeni bir döneme girdi. Faşist rejimin politik İslamcı karakteri ve tek adama dayalı biçimi resmileşmiş oldu. Tüm eski ve yeni unsurlarıyla …devamı

  • |Ziya Ulusoy| Erdoğan diktatörlüğü, faşist terör altında hileli 24 Haziran’la son seçim dönemecini geçti. Yeni faşist rejimi hukuken kurumsallaştırdı. Diktatörün deyimiyle “fiilen olanı yasalaş”tırdı ve …devamı

  • |Sıtkı Güngör| 24 Haziran seçimlerini de geride bıraktık. Hiçbir biçimde demokratik olmayan seçim sürecinin ardından geriye, bir seçim klasiği olarak yaşanan köhnemiş CHP içi tartışmalar …devamı

  •  | Sema Duru Boran |  Sınıf Savaşımının Söylediği “Ülkemizde hüküm süren bugünkü faşist rejim, son otuz küsur yıllık dönemde, işçi sınıfı ve ezilen yığınlar ile egemen sınıflar …devamı

  •  | İnan Özgür |  Varoluş Durumu Olarak Özgürlük Yaygın kullanılan bir tanımlamaya göre, özgürlük, bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi ve yapabilmesidir. İlk bakışta doğruymuş gibi …devamı

  •  | Arin Çiya |  Rojava Devriminin Uluslararası Önemi SSCB ve Doğu Avrupa halk cumhuriyetleri yıkılarak tarih sahnesinden çekildiklerinde, kapitalist emperyalizmin sözcüleri hep bir ağızdan “tarihin sonu”nu ilan …devamı