(başlıksız)

 • 3. Havalimanında çalışan Dev-Yapı- İş ve İnşaat İş sendikasına bağlı işçilerin direnişi sonrası dün gece konakladıkları kamp yerleri basılarak yüzlerce işçi gözaltına alındı. İnsanlık dışı çalışma şartlarını reddedip, koşulların düzeltilmesi için iş bırakan 3. Havalimanı işçileri sermaye sahipleri ve AKP-Saray …devamı

 • 6-7 Eylül üzerinden 63 yıl geçti. Ancak 63 yılda devletin talancı, katliamcı, ırkçı ve şovenist yüzü eski geleneğinden bir şey kaybetmeden sürmeye devam ediyor. 6-7 Eylül de İstanbul’da Rumlar başta olmak üzere Ermeni ve Yahudi halklarımıza yönelik gerçekleştirilen kontrgerilla saldırılarında …devamı

 • 1 Eylül Dünya Barış Günü tüm dünyada olduğu gibi bizim topraklarımızda da kutlanacak. Türkiye ve Ortadoğu halkları başta olmak üzere Dünya halklarının en çok barışa, eşitliğe ve özgürlüğe ihtiyacı var. Bu topraklarda on yıllardır süren kirli savaşla halkların kardeşleşmesi, eşit, …devamı

 • Cumartesi Anneleri’nin 700. Hafta oturmasına saldıranlar, Hasan Ocak’a hakaret eden, “Bundan sonra teröre hizmet eden bu tip eylemlere izin vermeyeceğiz!” diyen faşist rejim şunu iyi bilsin: Başta Gazi Ayaklanmasının Komünist önderi Hasan Ocak olmak üzere, gözaltında kaybedilen tüm canlarımız emek …devamı

 • |Çiçek Otlu| Uryguaylı Yazar Eduardo Galeano’nun “Kadınlarımız” kitabında bir hikaye beni çok etkilemişti. Yaşlı bir kadın hergün kuşlara yem verir kent meydanında. Ve sokakları temizleyen görevliler hem yeri süpürür, hem kuşların uçmasına neden olur. Yaşlı kadın bu duruma sinirlenir. Sonra …devamı

 • |Ziya Ulusoy| Yaklaşan ekonomik kriz, kriz koşullarında acil taleplere önem ve özgünlük kazandırıyor. Nedenine gelince… Burjuvazi kapitalist sistemiyle yalnızca sermaye biriktirmek ve emekçi sınıfları mülksüzleştirmekle kalmaz. Yol açtığı ekonomik krizlerle, işçi sınıfı ve yoksullara toplumsal felaketler yaşatır. Yarattığı krizlerin yükünü, …devamı

 • |Çiçek Otlu| Medya, son dönemde ‘yandaş medya’, ‘havuz medyası’ olarak tanımlanıyor. Aslında ‘AKP medyası’ demek daha doğru. Medya, çocukken dinlediğim Kırmızı Başlıklı Kız masalına benziyor. Televizyon ekranlarındaki tüm programlar, özellikle de haber programları korkutucu, ürkütücü, soğuk, güce dayalı, kötü, çirkin… …devamı

 • |Neva Balkan| TL’nin neden değer kaybettiğini ve TL’nin değer kaybetmesinin ekonomiyi neden krize soktuğunu anlamadan değil siyasi bir adım atmak, anlamlı bir şekilde öfkelenmek bile mümkün değildir.    TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin sebebi Erdoğan’ın emperyalizmin demirden kanunlarına gerici müdahalelerde bulunmaya …devamı

 • |Toprak Akarsu| Marksist teorinin gelişimi bağlamında emperyalist küreselleşme üzerine yazma görevi bizi “tarihe” götürdü. 95 yılının ilk yarısına yayılan ateşten mücadele günlerinde Birlik Devrimi elle tutulur bir gerçeklik olarak somutlaşırkan henüz kavramı inşa edilmiş değildi. Ama marksist leninist komünistler devrimci …devamı

 • | Sema Duru Boran | Mülksüzleşme Ve Proletaryanın Nicel Gelişimi Emperyalist küreselleşme, işçi sınıfı ve emekçiler cephesinden, işçi sınıfının kronik kitlesel işssizlik kuşatmasına alınması, kazanımlarının gaspedilerek iş ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesi, örgütlenmesinin zayıflatılması, işçiler arasında burjuva rekabet kültürünün geliştirilmesi, küçük …devamı

 • |Raperîn Rênas| Birkaç on yıl evvel bilimkurgu filmlerinin senaryosu olan “kıyamet günü” manzaraları, günümüzde ekolojik belgesellerin ve araştırmaların bilimsel konusu haline gelmiş durumda. Gittikçe büyüyen bir kitle nezdinde, insanlığın yaşam koşullarının temellerini tehdit eden ve bütün yerküreyi kapsayan bir ekolojik …devamı

 • | Arif Çelebi | Sömürgecilik; bir ülkenin ya da bölgenin bir başka devlet ya da devletler grubu tarafından siyasi ve ekonomik olarak ilhak edilmesidir. Kapitalizmden önce de sömürgecilik vardı. Köleci Roma sömürgeciliği ya da feodal Osmanlı sömürgeciliği akla ilk gelen …devamı