17-31 Mayıs’ta Cumartesi Anneleri’nin ve Tüm Kaybedilenlerin Sesi Olalım

17-31 Mayıs Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele haftasını Cumartesi alanının 25 yıllık mücadelesi ile karşılıyoruz.

Kayıplar mücadelesi; Latin Amerika’dan Türkiye’ye, Sri Lanka’dan, Pakistan’a, Irak’a, Suriye’den Kolombiya’ya, Meksika’dan Mısır’a.. dünyanın pek çok bölgesinde uygulanmış kaybetme politikasına karşı hakikat ve yüzleşme, vicdan ve isyan çığlığıdır. Kayıpları rakam olmaktan çıkarıp açıklamak, faillerine işaret etmek faşizmin sindirme, kimliksizleştirme, yok etme saldırısına karşı güçlü bir hafıza ve mücadele dinamiği yaratmıştır.

Coğrafyamızda; 90’lı yıllar boyunca Kürdistan’da bir kirli savaş yöntemi olarak sistematik biçimde uygulanan kaybetme saldırısına karşı tek tek arayışlar, Gazi ayaklanması sonrasında Hasan Ocak’ın kaybedilmesinin ardından yürütülen “Sağ Aldınız Sağ İstiyoruz” kampanyası ile bir düzeye ulaşmış, Cumartesi mevzisinin yaratılması ile devletin kaybetme politikasına barikat oluşturmuştur. Hasan Ocak’ı arama, faillerinden hesap sorma mücadelesi devletin ezme, yok etme saldırısına karşı verilmiş aktif bir devrimci yanıttır. Bu mücadele ile Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç bulunmuş, ilk defa “Hasan Ocak’ı arıyoruz” denilerek oturulan Galatasaray Meydanı bütün mezarsız ölülerin isyan mevzisi olmuştur.

Cumartesi Anneleri 25 yıllık mücadeleleri ile hala önemli bir hafıza ve adalet mevzisi olmaya devam ediyor.

Galatasaray’ın 700. Cumartesi oturumundan bu yana sistematik saldırı altında olan Cumartesi Anneleri, bu yılın mücadele haftasına korona koşullarında giriyor. Bu 17-31 Mayıs’ta Türkiye, Kürdistan ve dünyada gözaltında kayıpları unutmamak ve unutturmamak için, Cumartesi Anneleri’nin ve tüm kayıp yakınlarının her alanda sesi olalım. Faili belli ölümlerin hesabını sormak için faşizme karşı mücadeleyi büyütelim.

ESP Genel Merkez