2015 1 MAYISINDA TAKSİMDEYİZ!

2013 1 Mayıs’ında başlayan, Gezi isyanı ile devam eden ve 2014 1 Mayıs’ına devreden saldırı konsepti, özel olarak Taksim Meydanı üzerinden şekillenmektedir. Sözün gerçek anlamında meydan savaşı, iktidarın halka koyduğu yasaklardan dolayı başlamıştır. 1977’den bu yana işçi ve emekçilerin uğruna can verdiği, büyük bir sabır ve inançla mücadelesini sürdürdüğü Taksim Meydanı, öylesine alelade bir meydan değildir. Milyonların isyanına ve acısına tanıklık etmiş, onur ve özgürlük mücadelesinin sembol alanıdır. Halklarımızın, kapitalist sömürü sistemine, yolsuzluk ve yoksulluk düzenine karşı isyanını dile getirmesini, kendisinden hesap sormasını engellemek için İstanbul’da Taksim’i, Ankara’da Kızılay’ı yasaklayan AKP iktidarı, halklarımızın büyük direnişiyle karşılaştı.
İşbirlikçi sendika ve partilerle yapılan göstermelik 1 Mayıs kutlamaları, halklarımızın, işçi ve emekçilerin, içeriden de nasıl bir kuşatmayla karşı karşıya olduklarının ilanıdır. İşçi sınıfı ve emekçilere adres olarak gösterilen bu sendika ve partiler, AKP’nin ve sermayenin çıkarı doğrultusunda çalışan odaklardır.İşçi sınıfının, 1 Mayıs’ı özgür ve kardeşçe bir arada kutlama olanağı bulana kadar sürecek olan direnişi, AKP iktidarının korkulu rüyası olmaya devam edecek. Halklarımızın devrimci, demokrat, sol-sosyalist kuvvetleri, dün olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin en önünde direnecek, faşizme, kapitalizme gereken yanıtı verecektir.

ESP olarak, halklarımızın onur ve özgürlük isyanında en önde olmaya devam edecek, 2015 1 Mayıs’ında da Taksim’de olacağız. Taksim’i işçi ve emekçilerle, halklarımızla birlikte özgürleştireceğiz.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ