6-7 EYLÜL’Ü UNUTMADIK

6-7 Eylül üzerinden 63 yıl geçti. Ancak 63 yılda devletin talancı, katliamcı, ırkçı ve şovenist yüzü eski geleneğinden bir şey kaybetmeden sürmeye devam ediyor. 6-7 Eylül de İstanbul’da Rumlar başta olmak üzere Ermeni ve Yahudi halklarımıza yönelik gerçekleştirilen kontrgerilla saldırılarında pek çok insan linçlerle katledilmiş, evler, işyerleri talan edilmiş ve hayatta kalanlar göç etmeye mecbur bırakılmıştır. Göç edenlerin geride bıraktığı eşyalarına devlet tarafından el konulmuştur. Dönemin Menderes Hükümeti hem katliamcı hem de talan ve yağmacılığını halklarımız nezdinde ispatlamıştır. Kendisinden önce gelen katliamcı, talancı ve Faşist iktidarları kendisine dayanak noktası alan AKP iktidarı dün Menderes hükümetinin Rum, Yahudi ve Ermeni halklarımıza yönelik yaptığı saldırılarını bu günde halklarımıza milliyetçilik, şovenizm ve faşizm kisvesi altında propaganda ederek Türk ve Kürt halklarımız arasında sürdürmektedir. Halklarımızın bir arada yaşama isteğini görmezden gelmeye ve savaş politikaları, yandaş medyası ve her türlü propaganda aracıyla halklarımız arasındaki kardeşlik köprülerini yıkmaya çalışmaktadır.

6-7 Eylül katliamı dosyası yeniden açılmalı, gerçek suçlular ortaya çıkartılmalı ve Devlet Rumlar başta olmak üzere tüm Yahudi ve Ermeni halklarımızdan özür dilemelidir. 63 yıl önce ya da bu gün Faşist iktidarlar bilmelidir ki; linçle, yalan ve pervasızlıkla, katliam ve savaşlarla parçalamaya çalıştıkları bir arada yaşama umudu bu gün eskisinden de güçlü bir şekilde halklarımızın iradesinde kendisini var etmektedir.

6-7 Eylülde başta Rum halkımız olmak üzere Yahudi ve Ermeni halklarımıza yönelik gerçekleştirilen katliamları lanetliyor, faşizme ve onun politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği