PROGRAM-TÜZÜK

PROGRAM-TÜZÜK

  • Bugün doğaya ve emeğe ait zenginliklerle, üretimin mevcut bilimsel-teknik temeli, insanlığın bolluk içinde yaşamasını mümkün kılacak olanaklara ve potansiyele sahiptir. Bilimsel-teknik temel ve üretimin örgütlenmesinin yer kürenin dört bir köşesindeki insanları birbirine bağlayan toplumsal karakteri, insanların eşit ve özgür toplumsal ilişkiler içinde yaşama- sının koşullarının ne büyük bir olgunluk düzeyine …devamı

  • I. GENEL ESASLAR Madde 1- Partinin Adı Partinin adı; Ezilenlerin Sosyalist Partisi’dir. Madde 2- Partinin Tanımı Ezilenlerin Sosyalist Partisi, işçilerin, kadınların, gençlerin, kır ve kent emekçilerinin, aydın ve sanatçıların, yoksulların, engellilerin, siyasi, ekonomik ve toplumsal bakımdan ezilenlerin devrimci kitle partisidir. Madde 3- Partinin Kısaltılmış Adı, Amblemi, Genel Merkezi Partinin kısaltılmış …devamı