ALIŞIN LGBTİ+’LAR VARDIR

Erkek egemen kapitalist sistemin heteroseksist yapısı, LGBTİ+’ların hayatını cehenneme çeviriyor. Erkek cinsinin egemenliği üzerine kurulu bu düzen homofobi ve transfobi üzerinden her gün kendini yeniden üretiyor. AKP, devlet kurumları, Diyanet, vakıflar ve cinsiyetçi politikaları ile toplumu nefret söylemlerine alıştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, pandeminin nedeni olarak evlilik dışı ilişkileri ve LGBTİ+’ları göstermişti. Toplum kadına yönelik şiddet, çocuklara karşı işlenmiş suçlar, nefret, homofobik ve transfobik politikalarla çürütülmeye çalışılırken erkek egemen iktidar; yargısı, medyası ve dini örgütlenmeleri ile bu çürümüşlüğü meşrulaştırıyor.

Medya ve popüler kültür karikatürize ettiği, cinsel obje haline getirdiği ve ‘kadınlıkla’ özdeşleştirerek kabul edilebilir kıldığı LGBTİ+’lara yönelik nefret ve yok sayma politikalarını hayata geçiriyor. Her gün katledilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, tecavüze uğrayan, yakılan, polisin ve devletin şiddeti ile yaşamdan koparılan LGBTİ+’lar gerçeği bu yolla yok sayılmak isteniyor. Bu düşmanca politikanın kaynağının erkek egemen sistemin devam etmesini sağlamak ve nefret söylemleri ile toplumu çürütmek olduğu gizleniyor.

17 Mayıs Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha “Alışın LGBTİ+’lar vardır” diyor, işçi ve emekçileri homofobi ve transfobiye karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Erkek egemen kapitalist sistem, erkek cinsi ve burjuvazi dışında kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Eşit, özgür ve adil bir yaşamı nefret cinayetlerine, homofobi, transfobiye ve heteroseksist düzene karşı birlikte mücadele ederek kurabiliriz.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ
MERKEZ YÜRÜTME KURULU