BASINA VE KAMUOYUNA

İçerde ve dışarda halklara karşı savaş politikasıyla hareket eden faşist şeflik sistemi Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağız açıklamalarından sonra Maxmur ve Şengal’i savaş uçaklarıyla bombaladı. Grespi’ye provakatif saldırılar gerçekleştirdi.
Tüm bölge politikasını Kürt Ulusal kimliğini ve kazanımlarını yok etme üzerine kuran Saray diktatörlüğü, uluslararası emperyalist güçlerinde desteğini almaya çalışarak Rojava devriminin kazanımlarını boğmaya çalışmaktadır.
Saray diktatörlüğü’nün yeni savaş ve işgal planı aynı zamanda bir seçim stratejisidir. Faşist saldırganlık ve hırsızlık operasyonlarıyla faşist şeflik düzenini yasallaştırsa da meşruiyet elde edemeyen iktidar elindeki tek araca yani faşist zorbalığa bir kez daha sarılmaktadır. Halklarımızın birliğini şövenizmle zehirlemeye ve kendi iktidarını güvenceye almaya çalışmaktadır. Yeni işgal ve savaş hazırlığının zamanlaması bu hedefe bağlanmıştır. Seçim öncesi milliyetçi hezeyanları köpürtme, cenazeleri miting alanına çevirme, tabutlara yaslanarak oy devşirme peşindedir. Aynı zamanda, milliyetçi cepheyi yedeklemek ve muhalefeti bu yolla etkisizleştirmek istemektedir. AKP iktidarı tüm siyasetini Ortadoğu halklarının kanı üzerine kurmaktadır.
AKP savaşla mali ekonomik krizin sonuçlarına emekçileri ve yoksulları razı etmeye çalışmaktadır. Savaşın ve krizin yükünü emekçilerin sırtına yüklenecek ve her itiraz top atışlarının gürültüsü altında boğulmak istenecektir. Savaş emekçiler için sadece emekçi çocuklarının ölümü, politik özgürlüklerin askıya alındığı faşist düzenin gemlerinden boşalması değil aynı zamanda ekonomik krizin etkilerinin, yoksulluğun, işsizliğin, sömürünün de katmerlenmesi anlamına gelecektir.

Bu nedenle emek ve demokrasi güçlerine işgal karşısında büyük görevler düşmektedir. Faşizme, işgale ve krize karşı mücadeleyi birleştirerek sesimizi yükseltmeliyiz. Ya hep beraber direneceğiz, faşizme, sömürüye, işgale ve savaşlara dur diyeceğiz; yada Saray faşizminin iktidar oyununun kurbanı olacağız. Tek çıkış yolu birleşmek ve direnmektir.

-Krize, faşizme, işgale hayır
-Faşizme karşı tek yumruk, tek barikat
-Yaşasın halkların mücadelesi