BASINA VE KAMUOYUNA

Günlerdir Diyarbakır HDP il binası önünde sınırlı sayıda aile üzerinden kirli savaş propagandası yapılarak HDP’ye dönük yeni bir saldırı dalgası tezgâhlanıyor. Sömürgeci işgal ve savaş siyasetinin sorumlusu olan sömürgeci faşist AKP-MHP iktidarı, savaş baronları ve bilimum burjuva parti bir yandan inkâr ve imha siyasetinde buluşarak HDP’yi kuşatıyor, diğer yandan Kürt halkının başta adil, demokratik barış olmak üzere meşru taleplerini bastırarak iflas etmiş sömürgeci siyasete rıza üretmeye çalışıyor.
Hiç şüphe yok ki, bu oyun sömürgeci savaş merkezi olan özel harp dairesi ve MİT tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kirli savaşta evlatlarını yitirmiş ya da ulusal kimlik ve hakları için bu mücadeleye katılmış kadın ve erkek Kürt gençliğinin ailelerini kullanarak “terör” karşıtlığı ve vicdan savunuculuğu yapmak düpedüz sömürgeci siyaseti tahkim etmektir. Bu oyunun yıllardır kirli savaşa karşı sesini yükselten Türk ve Kürt halklarından annelerle, Cumartesi Anneleriyle bir ilgisi yoktur. Yalana dayalı sömürgeci savaş propagandasıdır. Bir yandan halkların demokratik barış, eşitlik ve özgürlük mücadelesini savunan HDP’yi kriminal bir vaka ve suç merkezi olarak hedefe koymak, bu yolla kapatmaya kadar uzanan yolun psikolojik alt yapısını ve kamuoyunu oluşturmak, öte yandan kayyum siyasetine karşı ortaya konan mücadeleyi geriletmek ve yeni gasp hamleleriyle rejimi tahkim etmektir. Sömürgeci faşist rejimin ailelerle, onların acılarıyla ilgilenmek gibi bir derdi yoktur.
Başta faşist iktidar bloku olarak AKP ve MHP olmak üzere burjuva düzen partilerinin tamamı kirli savaş siyasetinin ve yaşanan her türlü acı olayın sebebidir. Kürt ve Türk gençlerinin geleceği düşünülüyorsa yapılacak şey basittir; Kürt halkın ulusal demokratik talepleri kabul edilmeli, kirli savaş siyasetine son verilmeli ve bugüne kadar kan ve gözyaşına sebep olanlar yargılanmalı, cezalandırılmalıdır.
HDP halkların eşitliğinin ve kardeşleşmenin partisidir. HDP, inkara, işgale ve kirli savaşa karşı ulusların tam hak eşitliğinin ve özgürlüğünün savunucusudur. Ortada bir terör varsa bu sömürgeci devlet terörüdür. Sorumluları egemen burjuva düzen partileridir.
Başta Kürt ve Türk ailelere çağrımızdır. Bu oyuna gelmeyin! Hırsızlığın, talanın, sömürünün daha fazla ayyuka çıktığı, faşist iktidar blokunun gün be gün güç kaybettiği bu günlerde kirli savaş propagandasına alet olmayın! Rejimin değil halkların, HDP’nin, devrimci ve sosyalistlerin saflarında yer alalım! Dağlarda can, zindanda ömür tüketmenin sorumluları bellidir. Onlardan hesap soralım!
Devrimci, demokratik kamuoyuna, parti ve örgütlere, aydınlara çağrımızdır. HDP’nin kuşatıldığı, susturulduğu, kapatma tehdidiyle baskı altında tutulduğu yerde sesimizi yükseltmenin zamanıdır. HDP’yi susturmak milyonları susturmaktır. Susmayalım, zalimlerin üstüne üstüne gidelim!

Ezilenlerin Sosyalist Partisi
Genel Merkezi