ÇERKEZ HALKIMIZIN TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR!

21 Mayıs 1864 günü tarihe Çerkes soykırım günü geçti. Çarlık Rusyası, Çerkesya’yı işgal ederek 1 milyonu aşkın Çerkesi katletti, 1 milyondan fazlasını sürgün etti. Sayısız insan sürgün yolunda yaşamını yitirdi. Rus sömürgeciliğine karşı bağımsızlık için direnen Çerkesler vahşi bir soykırıma uğradılar ve dünyanın dört bir yanına dağıtıldılar. Bu Çerkes halkında derin izler ve acılar bıraktı. Bugün Anadolu’da yaşayan Çerkes nüfusu 5 milyonu aşıyor. Fakat Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin hakları yok sayılıyor. “Tek dil, tek millet, tek vatan” tekrarında ifadesini bulan 90 yıllık ırkçı devlet politikasından Çerkesler de payını aldı. Çerkeslerin dili, kültürü yasaklandı. Çerkes halkımız zorla Türkleştirilerek asimile edilmeye çalışıldı. Ulusal baskı, inkar ve asimilasyon Çerkeslerin büyük soykırım acısını artırdı. AKP iktidarı Çerkes halkımızın demokratik talepleri görmezlikten geliyor. Partimiz Çerkes halkımızın haklı taleplerini sahipleniyor. Çerkes halkımızın ulusal, kültürel hakları tanınmalı, Çerkeslerin kendilerini özgürce ifade etmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. 21 Mayıs Çerkeslerin tüm halklarımızla kol kola kolektif demokratik haklar için mücadeleyi büyütme günüdür.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak, soykırımın büyük acısını paylaşıyor ve Çerkes halkımızın mücadelesini mücadelemiz kabul ediyoruz. Tüm halklarımızı, emekçileri ve ezilenleri anma etkinliklerine katılarak soykırımı lanetlemeye ve Çerkes halkımızın kolektif hak taleplerini desteklemeye çağırıyoruz.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ