DEVLETİN ZİRVESİ TEKLEDİ

Devletin Zirvesi Tekledi

  • 2010 yılının son MGK toplantısı hakkında açıklama
    2010 yılının son MGK toplantısının en önemli gündemi Kürt siyasi hareketinin gündeme getirdiği iki dil ve özerklik konusu oldu. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda çözüm değil, bildik devlet söylemi tekrarlandı: Tek dil, tek millet, tek bayrak.

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan, Kürt halkının kolektif haklarının dillendirildiği tartışmaların ardından gerçekleşen toplantıda, AKP ve devletin tutumu belirginleşti. Toplantının ardından açıklamalar yapan ve Diyarbakır’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Gül, resmi dil Türkçe’dir, iş adamları Diyarbakır’a yatırım yapmalıdır açıklamalarında bulundu. Devletin zirvesi, kültürel, siyasal kolektif haklarını talep eden Kürtlere, 30 yıl öncesinin çözümsüz dili ile yanıt vermiş oldu.

Bu, çözüm istemeyenlerin yaklaşımıdır; bu hasmane, gayriciddi tutumun devamının acı, gözyaşı, savaş, zulüm olacağı herkesin bildiğidir. AKP hükümeti ısrarla adım atmaktan, meşru, haklı talepleri görmekten imtina ediyor. Zalimlere has kibir ve iktidar hırsı, gelecek seçimlerde milliyetçi kesimlerin oylarını kaybetme endişesi ile mazlumu ezmekten, kan ve gözyaşı akıtmaktan geri durmuyor. Fakat öte yandan rejimle kopuşa hız vermiş, kendi öz yönetim mekanizmalarını geliştiren Kürt halk iradesini de görmezden gelemiyor.

Bu ikircikli, faydacı politik duruşun yansıra, devletin geleneksel ezberlerinin tekrarı AKP’nin de değişimci imajının arkasındaki gerçeği açığa çıkarıyor. AKP’nin pulları dökülüyor, renkli görüntünün ardındaki tekçi, baskıcı iktidar ortaya çıkıyor.

İki dilli yaşam, demokratik özerklik, yerel güçlü iktidar modelleri ve Kürtlerin talep ettiği diğer sosyal, kültürel, siyasal kolektif haklar meşrudur ve haklıdır. Partimiz bu meşru ve haklı taleplerin yanındadır. Kürtlerin, rejimin geleneksel çizgilerini değişime zorlaması, işçi sınıfı ve ezilenler için yepyeni tartışmalar ve olanakları beraberinde getirmektedir. Bu olanaklardan halkların birarada, kardeşçe, eşitçe yaşayacağı günler, yıllar doğacaktır. Kaybeden halkların haklarını kabul etmeyip, tekçilikte, asimilasyonda ısrar edenler olacaktır.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ