GÖZALTI TERÖRÜNE SON! FAŞİZMİ BİRLİKTE YENECEĞİZ!

Dün barış istedikleri için TTB’yi basıp yöneticilerini gözaltına alanlar, DTK Eşsözcüsü Leyla Güven’i, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’i tutuklayanlar, aynı politikanın bir ürünü olarak bugün de Kaldıraç okurlarını, Birleşik Devrimci Parti üye ve yöneticilerini, Genel Başkan Vekilimiz Sıtkı Güngör, MYK üyemiz Deniz Bakır, parti üyelerimiz Muhammet Bedran Çoğaltay, Bedran Karayel ve dostlarımız Eren Bulut, Boran Atıcı, Narin Duru, Mustafa Çapar ve SGDF MYK üyesi Ali Deniz Esen’i evlerini basarak gözaltına aldılar.
Başta devrimciler olmak üzere, faşizme karşı onur ve özgürlük mücadelesi safında yer alan tüm toplumsal muhalefet güçlerine “düşman hukuku” uygulayan faşist saray diktatörlüğü kendi iktidarının bekâsı olarak gördüğü Efrîn’i işgal girişimi sonrası iyice saldırganlaşmış, sömürgeci ve emperyalist politikalarına karşı duran herkesi aklınca susturmaya yönelmiştir. Partimizin de bu sürecin özel hedeflerinden biri haline getirildiği ortadadır. Ancak biz bunlardan ne korkarız ne de faşizme karşı mücadeleden geri dururuz. Tarihimize bakan bunu açık bir şekilde görebilir.
Saray’ın saldırı hedefinde yer alan tüm güçlerin birleşerek ortak bir antifaşist mücadele geliştirmesinin giderek daha da zorunlu hale geldiği bir süreçteyiz. Bu saldırıları devrimciler, demokratlar ve özgürlük isteyenler olarak ancak ve ancak birlikte püskürtebiliriz.
Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır. Suçlanacak ve yargılanacak olanlar halkların eşitliğini ve özgürlüğünü savunanlar, barış isteyenler ve sömürü düzenine karşı duranlar değil, işgalciler, savaş suçu işleyenler, halklarımız üzerinde terör estirenlerdir.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ