HALK CEPHESİ YALANLARI!

Partimiz, Halk Cephesi’nin Nurtepe’deki saldırısıyla başlayan olayların siyasi tarafıdır. Çünkü Halk Cephesi, partimizin de bileşeni olduğu HDP’ye saldırmaktadır ve buradan kirli-provokatif bir siyaset tarzında derinleşmektedir. Bununla beraber partimiz, daha ilk andan itibaren gerilimin fiziki şiddet hareketlerine dönüşmesini engellemeye çalışmış ve sonrasında da şiddet hareketlerini yatıştırmaya dönük tavrını sabırla korumuştur. İstanbul’un şiddete sahne olan tüm mahallelerinde baştan beri partimizin tutumu böyledir. Söz konusu olaylar kapsamında, ESP her durumda sözünü söylemiş fakat hiçbir ESP’li herhangi bir şiddet hareketinin içinde yer almamıştır. Bu gerçeği Halk Cephesi de gayet iyi bilmektedir, zira Halk Cephesi sorumluları ile ESP sorumluları arasında yapılan görüşmelerde Halk Cephesi sorumluları bunu dile getirmiştir.

HALK CEPHESİ YALAN

Halk Cephesi sistematik olarak yalan söylemektedir:

1) Hiçbir örgüte hiçbir mahallede yasak konmadığı sözü düpedüz YALANDIR! Halk Cephesi yıllardır siyaset yasakçılığı uygulamaya çalışmaktadır ve bundan dolayı şimdiye değin sayısız siyasi gerginlik yaşanmıştır.

2) Nurtepe’de standa konuşmaya giden Halk Cephesi’ne HDP’lilerin saldırdığı sözü düpedüz YALANDIR! Halk Cephesi siyaset yasakçılığıyla standa gelmiş ve saldırmıştır.

3) Kürtlerin Alevilere ve Cemevine saldırdığı sözü düpedüz YALANDIR! Sarıgazi Cemevi yönetimi yaptığı resmi açıklamayla bu sözü zaten yalanlamıştır ve üstelik Nurtepe’de Özgür Demokratik Alevi Derneği’nde örgütlü Alevilere saldıran bizzat Halk Cephesi’dir.

4) Halk Cephesi’nin sola ve halka karşı silah kullanmadığı sözü düpedüz YALANDIR! Halk Cephesi saldırılarında ateşli silahları sürekli kullanmıştır ve son olarak Gazi Mahallesi’nde bir ESP’liyi de silahla yaralamıştır.

5) Gazi Mahallesi’nde İbrahim Öksüz’ün çetecilerin namlusundan çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği sözü düpedüz YALANDIR! Olayın pek çok görgü tanığı, ateşin Halk Cephesi kitlesinin bulunduğu yönden geldiğini net olarak ifade etmiştir.

6) ESP’lilerin Gazi ve Sarıgazi mahallelerinde Halk Cephesi’ne saldırdığı ve genelde de bu şiddet hareketlerinin içinde yer aldığı sözü düpedüz YALANDIR! ESP’nin her mahallede fiziki şiddet hareketlerinin dışında kaldığını ve bu hareketleri engellemeye çalıştığını Halk Cephesi’de aslında kabul etmiştir.

HALK CEPHESİ TABANINA KİN VE NEFRET AŞILAMAKTA

Halk Cephesi’nin yalan üzerine kurulu kara propagandası öyle boyutlanmıştır ki, bu kara propagandanın tüm unsurlarını maddeleyerek ele almak imkansızdır. Halk Cephesi, olaylardaki haksız ve gayrimeşru siyasi pozisyonu ayyuka çıktıkça, bir yandan daha da saldırganlaşmakta ve diğer yandan da yalanın dozajını artırmaktadır. Bunca yalanı ortaya atarak da halklarımızı, emekçileri ve ezilenleri alenen aptal yerine koymaktadır.

Halk Cephesi devrimci ve antifaşist örgütlere, ESP’ye ve Kürt özgürlük hareketine karşı kendi tabanına durmaksızın kin ve nefret aşılamakta, bunun için dizginsiz yalan propagandayı yaymaktadır.

Halk Cephesi HDP’nin Alevi halkımız içinde büyüyen etkisinden dehşete kapılmakta, Alevileri Kürtlere karşı kışkırtmaya ve böyle gerici bir kutuplaşmadan yararlanmaya dayalı kirli bir siyaset tezgahlamakta, bunun için dizginsiz yalan propagandayı yaymaktadır.

Halk Cephesi ne kadar haksız ve gayrimeşru bir pozisyona düştüğünün tamamen farkındadır, gerçekleri gizleme ve bu pozisyonunun üzerini örtme telaşındadır, bunun için dizginsiz yalan propagandayı yaymaktadır.

Halk Cephesi’nin sol içi şiddete karşı olduğunu ve sol içi şiddet konusunda tertemiz bir sicili bulunduğunu söylemesi açıkça sahtekarlıktır. Sömürgeci faşizme ve onun uzantılarına yönelmesi gereken şiddetin şimdi sol içine yönelmesinin müsebbibi Halk Cephesi’dir. Pervasız saldırganlığıyla olayların fitilini ateşleyen, ardından provokatif hareketlere girişen Halk Cephesi’dir. Mahalle kabadayısı tarzıyla durmaksızın saldırganlığı körükleyen, mahalle serserilerini de saldırganlığına alet eden Halk Cephesi’dir. Yapılan görüşmelerin ardından şiddet hareketlerinin yatışacağı beklentisini boşa çıkaran Halk Cephesi’dir. Ve Halk Cephesi’nin bu pozisyonuyla sömürgeci faşizmin değirmenine kova kova su taşıdığının farkında olmadığı artık ileri sürülemez. Bu gözü dönmüşlüğün emekçilerin ve ezilenlerin istek ve çıkarlarına ne büyük zarar verdiğinin halen bilincine varmadığı söylenemez.

ESP ÇATIŞMANIN İÇİNDE ASLA YER ALMAYACAKTIR

Olaylar vahim bir düzeydedir. Halklarımızın, emekçilerin ve ezilenlerin çıkarlarına zarar veren daha da vahim gelişmeler olmaması için partimiz olayların durulması yönlü tutumunu sabırla ve ısrarla sürdürecek, bu kör şiddet hareketlerinin içinde yer almayacak, fiziki çatışmaları önlemeye çalışacaktır. Partimiz Halk Cephesi’nin haksız ve gayrimeşru pozisyonunun ise kesinlikle karşısında duran bir siyasi çizgi izlemeye devam edecektir.

Bu kirli ve provokatif siyaset tarzının, kendi dışındaki devrimci ve demokratik sola saldırarak prim toplama anlayışının, mahallelerde siyaset yasakçılığının devri kapanmıştır. Halk Cephesi bu siyaset tarzını ve anlayışını düzeltmedikçe, ortak demokratik platformlarda ve devrimci ve antifaşist örgütlerin birlikte mücadele kulvarlarında partimiz tarafından muhatap kabul edilmeyecektir. Bütün devrimci ve demokratik örgütler ve kurumlar bu sorunda siyasi taraf olmalı, açık özeleştiri verinceye değin Halk Cephesi’ni teşhir etmeli ve yalnızlaştırmalıdır.