HASAN POLAT’A ÖZGÜRLÜK

Baskılara ve Tecrit Zulmüne Tek Başına Direndi

Hasan POLAT, Hasan OCAK’la Mart 1995 Gazi Ayaklanması’ndan sonra gözaltına alındılar. Hasan OCAK, gözaltında katledilirken, Hasan POLAT’ta gözaltında yaşadığı ağır işkencelerin ardından tutuklandı. Yıllarca süren davası müebbet hapis cezası ile sonuçlandı. Daha sonra Yargıtay kararı ile cezası kesinleşti. 15 Yıldır tutsaklığı sürüyor. Bayrampaşa Hapishanesi’nde yapılan 19-22 Aralık “ Hayata Dönüş Operasyonu” adı verilen tarihte benzeri görülmemiş katliamı yaşadı. Emniyette işkencelere karşı direndi, hapishanede bu operasyon ve devlet terörü karşısında da direndi. Yıllarca götürüldüğü Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde baskılara ve tecrit zulmune karşı direndi. Yıllarca tek kişilik hücrede kaldı. Ve halen aynı hapishanede tecrit koşulları altında hükümlü olarak tutsaklığı sürdürülüyor.

Hasan POLAT ve avukatları dava sürecinde yaşanan hukuksuzluklardan ve adil bir yargılama yapılmamasından dolayı cezası kesinleştikten sonra AİHM’e başvurdu. 2010 Yılı başında AİHM, Hasan POLAT’ı açtığı dava sonucunda haklı buldu. Ve Türk Devletinin adil bir yargılama yapmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına, tekrar yargılamanın yapılmasına karar verdi. Yasal düzenlemeler ile yeniden yargılanma hakkının elde edilmesiyle yetkili mahkeme ile Hasan POLAT’ın yeniden yargılanması kararı verildi. Ve bugün 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar yargılanması için Hasan POLAT’ın ilk duruşması görülecek. Bu duruşma Hasan POLAT’a özgürlük için önemli bir yerde duruyor.

Binlerce Devrimcinin Söz, Eylem, Örgütlenme Hakları Yok Sayılıyor.

Bu ülkede bu davaya benzer onlarca dava dosyası bulunmakta. Yapılan hukuksuz yargılamaların ardında binlerce devrimci, sosyalist, ilerici, yurtsever insanlar haksız cezalara çarptırılmakta, haksız bir şekilde hapishanelerde yatmaktadır. Hukuksuzluk sonucu birçok devrimci nin, sosyalistin, aydınların, gazetecilerin özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Söz,Eylem, Örgütlenme hakları yok sayılmaktadır.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak başta Hasan POLAT olmak üzere bu düzeyde yıllardır içerde tutsak olan devrimcilerin, sosyalistlerin serbest bırakılmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda hiçbir delile dayanmadan, yargılamalarda usulsüzlük yapılarak verilen cezalarla tutsak edilen tüm politik tutsakların serbest bırakılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tutuklanmalara zemin hazırlayan TCK’nın kimi maddeleri ile faşist TMK’nın iptal edilmesi için, söz,eylem, örgütlenme hakkına dönük saldırılara karşı, baskılara, tutuklamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Gazi Katliamının Sanıkları Dışarıda
Hasan POLAT, 15 yılı aşkın bir süredir tutsak edilmiş durumda. Bu uzun süreli tutsaklığın artık son bulması gerekiyor. Hukuksuzluk ortadan kalkmalı, adil bir yargılama yapılmalı, Hasan POLAT serbest bırakılmalıdır. Hasan POLAT, Gazi Ayaklanmasından sorumlu tutuldu. Ve bu yüzden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Asıl yargılanması gerekenler, Gazi Mahallesinde emekçi halkın dükkanlarına kurşun sıkanlardır, tepkisini gösteren Gazi Emekçi halkının üzerine kurşunlar yağdıranlardır. Asıl hapishanelerde olması gerekenler, Gazi Katliamını tertipleyen, organize edenlerdir, halkı katledenlerdir. Gazi Katliamının sanıkları, katilleri ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, görevlerini sürdürürlerken Hasan POLAT gibi halkın öncüsü devrimcilerin tutsak edilmesi bu ülkede nasıl bir adalet olduğunu göstermektedir.
Adalet istiyoruz. Hasan POLAT’a özgürlük istiyoruz. Gazi Katliamının sorumlularının ve katillerin yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.

GAZİ KATİLLERİ SANIK SANDALYESİNE!
HASAN POLAT’A ÖZGÜRLÜK!

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ