HDP bileşenleri: Politik ve örgütsel sahayı genişletme sorumluluğumuz var

Eş Genel Başkanımız Özlem Gümüştaş, HDP’nin 4. Olağan Kongresi öncesi sürece dair Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

Öncelikle HDP’ye yönelik son yıllarda artan baskıların etkileri üzerinde duran ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, “Tutuklamalar, eylem yasakları, kayyım atamalarıyla belediyelerin gaspı HDP’nin siyaset sahasında daralma yaratırken, örgüt yapısında da bozulmalara yol açtı. Bu somut durum protestocu bir tarz, müdahil olan bir siyaset dili yarattı. Seçimlere endekslenmiş merkezi siyaset tarzı ve temsiliyete dönük siyaset üretimi HDP’deki daralmayı daha da belirgin hale getirdi” değerlendirmelerinde bulundu.

Gümüştaş, bu nedenlerle “HDP’nin iddialı bir dille, kendisinden çözüm bekleyen tüm kesimler için programın da yer aldığı, tüm konularda kapsayıcı ve birleştirici siyaset üretimine ihtiyacı var” dedi

‘TOPLUMSAL OLANA DOĞRU GENİŞLEMEK’

HDP’nin kongreye giderken kararlaştırdığı demokrasi ittifakının toplumsal kurtuluşun, mevcut iktidar ile statükocu tekçi zihniyet karşısında Üçüncü Cephe’yi yaratma anlamı taşıdığını söyleyen Gümüştaş, “HDP’ye düşen rol, bu misyonunu toplumsal olana doğru genişletmek, siyasetin merkezi ve yerel kanallarına nüfuz ederek yaygınlaştırmaktır” diye belirtti.

Partinin uzun zamandır yaptığı demokrasi ittifakı çağrısının tam anlamıyla vücut bulmadığı kanısında olan Gümüştaş, demokrasi mücadelesinin, sol, sosyalist yapıların ve anti-faşist direniş odaklarının parçalı yapısının hala devam ettiğini belirtti.

‘BİLEŞENLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Gümüştaş, içinde bulunulan süreçte HDP bilişenlerine politik ve örgütsel sahayı genişletme gibi büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizerek, “HDP bileşeni olmayan sol, sosyalist güçler ise HDP ile yan yana gelişi sadece bir dayanışma biçimi olarak değil, anti-faşist duruşun, mücadelenin bir gereği, ölçüsü olarak ele almalı ve pratik bir duruş geliştirmeli” ifadelerini kullandı.

HDP’ye yönelik “Kürt sorunu konusunda yeterince politika üretemediği” ve “Türkiye partisi olamadığı” şeklindeki eleştirilere değinen Gümüştaş, şunları söyledi: “Bu tartışmalar aşılmalıdır. HDP’yi özgürlük mücadelesinin odağı yapan Kürt özgürlük güçleri ve Türkiye Devrimci Hareketi’nin bir program etrafındaki stratejik birliğidir. Bu birlik, Türkiye demokrasisinin temel sorunu olan Kürt sorununun çözümüne aday siyasi güç olduğu kadar, Türkiye halklarının emek, inanç, adalet sorunlarını da çözmeye adaydır. Öte yandan bu güç, toplumsal ve siyasal sorunların çözümünü açığa çıkarak en geniş ittifak biçimlerini ve mücadele yöntemlerini geliştirmenin engeli de değildir. Konu düpedüz politika üretimi ve eylemde somutluk ve girişkenlik konusudur.”

HER KESİME ULAŞAMAMAK

Gümüştaş, kongreye dair son olarak şunları ifade etti: “Siyasi-toplumsal koşullar altında yapılacak olan Kongre, Türkiye halkına güçlü bir çağrıya dönüşmelidir. Bazen örgütsel bir iş, büyük bir siyasal çıkışa ve duruşa dönüşebilir, yerini tutabilir. HDP için 4’üncü Olağan Kongre de hem bir araya getireceği örgütleri hem de alacağı kararlar ve kuracağı yeni yönetim mekanizmasıyla siyasette ve toplumsal yaşamda bir enerji ve mücadele isteği üretebilir. Kongre güçlü bir örgütlenme ve yerelleşme seferberliğiyle bütünlenmelidir. HDP’nin eylem kapasitesi ve yerel politika gücü geliştirilmeli, çaresizliğin, çözümsüzlüğün girdabındaki her kesime ulaşacak, çare olacak bir toplumsallık üretmelidir.”

Kaynak: MA