İKLİM GREVİNİ SAHİPLENELİM, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM

16 yaşındaki Greta ve arkadaşlarının İsveç Parlamentosu önünde, “Geleceğimizi çalıyorsunuz” sloganıyla başlattıkları iklim için okul bırakma eylemleri tüm dünyaya yayılıyor. Geleceksiz bırakılmak istenen ezilenler kapitalist talana karşı ‘Küresel İklim Grevi’ ne çıkıyor.

Gelişiminin sınırlarına dayanan kapitalizm, sadece insanlığı değil doğayı da yıkıma sürüklüyor. Doğal kaynakların son raddesine kadar sömürülmesiyle gözlerini gezegenimizin dışına diken sermaye sınıfı, işçi sınıfı ve ezilenleri geleceksiz bırakıyor.

Kapitalizmin krizi aynı zamanda iklim krizi olarak kendini dışa vuruyor. Küresel ısınma ile su kaynakları hızla tükeniyor. Bugün petrol ve diğer doğal kaynakların hakimiyeti için gerici savaşlar yürüten emperyalistler, çok yakın bir gelecekte, aynı savaşları su kaynakları için verecekler.

Kapitalizmin kar hırsı milyonlarca canlı türünü tehdit ediyor. Kentlerimiz beton yığınlarına dönüştürülerek yaşanmaz hale getiriliyor. Ormanların uluslararası şirketlere peşkeş çekilmesiyle pek çok canlı türünün nesli tükeniyor. Özellikle ülkemizde HES’ler, JES’ler ve Nükleer Santrallerle topraklarımız zehirleniyor. Hasankeyf’te olduğu gibi baraj yapımlarıyla insanlığın tarihi mirasları sular altında bırakılıyor. Tüm bunlar dünya nüfusunun %1’ini oluşturan ulusararası emperyalist tekellerin çıkarları için yapılıyor. Burjuvazinin çıkarları için insanlığın ve doğanın geleceği yok ediliyor.

Ezilenlere krizlerden başka verebileceği bir şey kalmayan kapitalizme karşı, işçiler, emekçi halklar, gençler, kadınlar, LGBTİ+’lar dur diyor. İşçi sınıfı ve ezilenlerin yüzü dünyamızı ve geleceğimizi kurtaracak olan sosyalist bir dünyaya yüzünü dönüyor.

Geleceğimizi yarına ertelemeyelim. Bugünden kapitalizmin talan ve yıkımına karşı ‘Küresel İklim Grevi’ne ülkemizden yanıt olalım. İnsanlığın ve doğanın geleceği için kapitalist talana karşı sokakları ve alanları dolduralım.

ESP

Genel Merkezi

20.09.2019