İNKARCI, ASİMİLASYONCU EĞİTİM SİSTEMİNE SON!

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi 15 Eylül günü başlıyor. Anadilde eğitimin hala kabul edilmediği, hatta Kürtçe eğitim yapmak isteyen Lice halkının yaptığı okulun yıkılmakla tehdit edildiği, Kürtçe öğretmenlerine kadro ayrılmadığı, Alevi ve azınlık halklarının çocuklarının zorunlu din dersine tabii tutulduğu ve istekleri dışında İmam Hatip okullarında okumaya zorlandığı bir eğitim politikasında bir değişiklik olmadan başlayacak eğitim dönemi, AKP iktidarının inkar ve asimilasyondaki ısrarıdır.
Anadilde eğitim, varlığı inkar edilemez bir haktır. Hiçbir insan ailesinin, toplumsal çevresinin ve mensubu olduğu halkın dilinden başka bir dili öğrenmeye ve hayatı o dilde sürdürmeye zorlanamaz. Bu coğrafyada bir arada yaşayan halkların birbirlerinin dillerine ve kültürlerine ilişkin herhangi bir sorunu yoktur. Devletin, tarihten beri sürdüregeldiği inkar politikası artık halkların birbirini anladığı, birbirinin haklarına ve varlığına saygı ve tahammül gösterdiği bir forma kavuşmak zorundadır. Hiç kimse, Kürtçe konuştuğu, Kürtçe şarkı dinlediği için ayrımcılığa tabi tutulmamalı, öldürülmemelidir. Bunun sorumluluğu iktidarın üzerindedir.
Lice’de halk, devletin yapması beklenen anadilde eğitimi, kendisi okul yaparak karşılamış fakat Irkçı, inkarcı devlet zihniyeti kendini okul yıkacak kadar sakatlamış bir kafa yapısıyla halkın iradesine saldırmaktadır. Anadil haktır ve eğer devlet yapmıyorsa, halkın kendi eğitimini kendisinin yapması meşrudur.
Alevilerin yıllardır mücadelesini verdiği zorunlu din dersi kaldırılsın talebi, seçmeli aldatmacasıyla başka bir biçimde zorunlu halde dayatılıyor. Ayrımcı bir zihniyetle Sünni-Türk resmi anlayışıyla şekillenen eğitim sistemi baştan sona yeniden yapılanmak zorundadır. Alevi gençlerini, kendilerinin isteği dışında İmam Hatip okuluna yazmak, zorunlu din dersinin kaldırılması ve Alevi inancının da eğitimini almak isteyen halkla alay etmektir. Alevilerin, yıllardır mücadelesini verdikleri bu hakkın, bu şekilde alaya alınmasını kabul etmeleri mümkün değildir. Devlet, halkın taleplerine kulak vermek bir yana, var olan hakları da gasp etmektedir.
Zorunlu din dersine, sadece Türkçe eğitime razı olun yoksa diğer haklarınızı da elinizden alırım diye tehdit eden bir anlayışla halkların bir arada yaşaması değil ayrışmasını ve düşmanlaşmasını sağlarsınız ancak.
Tüm halkların demokratik, insani ve toplumsal haklarını karşılayan, sorunları çözmekten yana politikalar üreten bir yasal ve anayasal düzenleme yapılmaksızın ezilen halkların bu iktidara saygı göstermesi beklenemez. AKP iktidarının da halkın taleplerine uygun bir eğitim sistemi düzenlemesine gitmesi gerekir.
Kürt halkıyla barış görüşmeleri, müzakereler yürütüp, anadillerini öğrenmelerini engelleyen bu politika hayat karşısında geçersizdir. İkiyüzlülüktür. Aleviler ve diğer tüm inanç kesimlerinin, azınlıkların eğitim alanındaki hak ve talepleri karşılanmadan yapılacak düzenlemelerin yeni sorunlar yaratmaktan başka anlamı yoktur.
Bu nedenle Kürt halkının ve Alevilerin, ulusal, toplumsal ve bireysel hakkı olarak anadilde eğitim, zorunlu din dersinin kaldırılması ve eşit, bilimsel, demokratik bir eğitim sistemi talebiyle yapacakları okulları boykot eylemini destekliyoruz.
Eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılarak, anadilde eğitim, din ve inanç özgürlüğünün sağlandığı, eşitlikçi ve demokratik bir eğitim-öğretim sistemi getirilmesi bir zorunluluktur.
İnkarcı, asimilasyoncu eğitim politikasından vazgeçilmeli, halklarımızın talepleri karşılanmalıdır.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ