İŞGALCİLER BARIŞIN HEKİMLERİNİ YARGILAYAMAZ!

Tıp hekimlerinin yüzde 80’inin örgütlü olduğu meslek örgütü Türk Tabipler Birliği “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dediği için geçtiğimiz günlerde saray ve bakanları tarafından hedef gösterilmişti. İktidarın hakaretlerini emir telakki eden yargı hiç vakit kaybetmedi ve TTB’nin 11 Merkez Konsey üyesi bu sabah evleri basılarak gözaltına alındı.

TTB’ye yönelik bu saldırının tek bir sebebi vardır, o da görevi yaşatmak olan hekimlerin görevlerine, insanlık onuruna ve barışa sahip çıkarak sarayın Efrîn işgaline karşı durmalarıdır. Faşist diktatör Kürt halkına yönelik sömürgeci politikalarına, emperyalist işgal ve savaş planlarına karşı sesini yükselten herkesi “terörist” ilan edip, cezalandırarak, aklınca tüm toplumsal muhalefeti baskılamak istemektedir. Tıp hekimlerine yönelik gözaltı terörü de bu saldırganlığın son adımı olmuştur.

Bugün hekimlerimizin yanında olmak, çağrılarına sahip çıkmakla ve Efrîn’e yönelik işgal girişimine hep birlikte dur diyebilmekle mümkün olacaktır. Bu gerçeği görmezden gelmek ancak açık ya da örtük bir şovenizme hizmet edecek, faşist diktatörlüğün toplumun her kesimine yönelik saldırılarına karşı birleşik bir karşı koyuşun imkanlarına zarar verecektir.

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!
Barışın Hekimlerinin Yanındayız!
Efrîn İşgaline Hayır!

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ