İSTANBULDA’Kİ 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ MİTİNGİNE KATILIM ÇAĞRISI

İstanbul’daki 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine çağrı yapan tertip komitesi ‘Demokrasiden, özgürlükten ve barıştan vazgeçmeyeceğiz’ dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılacak mitinge ilişkin TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube binasında basın toplantısı düzenledi. Tertip komitesi 2 Eylül Pazar günü yapılacak mitinge katılım çağrısında bulundu. Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Devrimci Parti, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), DİSK’in de bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri açıklamada imzacı olarak yer aldı. Toplantıya tertip komitesinde yer alan kurum temsilcileri katıldı.

‘SİVİL KATLİAM, LİNÇ KÜLTÜRÜ VE İŞKENCE YAYGINLAŞIYOR’

Tertip Komitesi adına ortak açıklamayı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Güzel gerçekleştirdi. Güzel, “Sivil katliamı, linç kültürü ve işkence yaygınlaşıyor. Şehirler, yerleşim yerleri, tarihi dokusuyla birlikte bombalarla yıkılıyor, yakılıyor. Tarım arazileri, ormanlar, akarsular tüm canlı unsurlarıyla birlikte tarumar ediliyor, yok ediliyor. Küresel düzen denilen yapılanma ve ilişkiler,  ekonomik-mali, siyasal, toplumsal ve ideolojik boyutları olan sistemsel ve yaşamsal bir kriz tehdidi ya da süreci içinden geçiyor. Emperyalist/kapitalist dünya ve ekonomik-mali ilişkiler düzeni ile bu düzenin çarkına dişli olmuş tüm iktidarlar kriz sarmalının bir parçası. Çıkışsızlık ve çözümsüzlük yapısal, bütünsel ve derin. Ortadoğu coğrafyası, bu çatışmaların en kanlı ve yıkıcı yaşandığı yerlerin başında geliyor. Türkiye emekçileri de bütün Ortadoğu halkları gibi bu zalimliğin sonuçlarını yaşıyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE KOMŞULARINA VE YURTTAŞLARINA DÜŞMAN’

“24 Haziran seçimleriyle düğmesine basılan tek adam rejiminin içeride ve dışarıda savaş politikalarını sürdürmeyi varlık nedeni olarak gördüğünü” belirten Güzel, “İktidar, komşu halklara, kendi yurttaşlarına düşman muamelesi yapıp onları bastırmadan da bu politikaları sürdüremez. Türkiye, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hem toplum olarak kendi içinde, hem de devlet olarak komşularıyla ‘Savaş hali’ içinde olan bir ülkedir artık. Bu yılın en büyük bütçesini 40,4 milyar TL olarak savaşa ayırmıştır. Bu demektir ki, savaş hali ve savaş bütçesiyle, ekonominin krizli hali ve giderek ağırlaşan sonuçları arasındaki ilişki çok daha açık ve dolaysız hale gelecek” dedi.

‘YAŞASIN ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ MÜCADELEMİZ’

Krizsiz ve savaşsız bir toplum ve yaşamın mümkün olduğunu söyleyen Güzel sözlerine şöyle devam etti: “Bizler dünyamızın, bölgemizin ve ülkemizin onulmaz felaketlere sürüklendiği tarihi zamanlardan geçtiğimizin bilincinde olarak diyoruz ki; sömürünün olmadığı bir toplum, ülke ve dünya hayal değil. Demokrasiyi ve adaleti, halkın katılımı ve iradesiyle, işçi-emekçi kardeşliğiyle, toplumsal dayanışma, paylaşım ve örgütlenmeyle kurmak, geliştirmek, yaşatmak mümkün. Dil, din, renk, ırk-milliyet ayrımı olmadan eşitlik temelinde, kardeşçe, özgürce ve barış içinde bir arada yaşamak mümkün. Savaş, ölmek öldürmek kültürü bir kader değil. Özgür ve insani bir dünya kurmak bizim elimizde. Böyle bir dünya istemek bizim hakkımız. Çünkü biz milyonlar ve milyarlarız, dünyanın her yerindeyiz. Çalışanlar, üretenler, yeryüzü zenginliklerini yaratanlarız. Bizler diyoruz ki işçiler, emekçiler, kadınlar, dünyanın tüm sömürülenleri ve ezilen halkları, kardeşleşme ve dayanışma içinde, savaşlara karşı barışı kazanmak için seslerini, güçlerini ve eylemlerini birleştirirse mümkün olan gerçeğe dönüşecektir. Yaşasın demokrasi, özgürlük ve barış mücadelemiz. Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü.”

Miting için yasal başvurunun yapıldığı bilgisini veren Güzel, 2 Eylül Pazar günü saat 15.00’te Bakırköy’de kutlanacak 1 Eylül mitingine katılım çağrısında bulundu.

Kaynak: Evrensel Gazetesi