KATLİAMLARIN HESABI SORULACAK!

Bugün 19 Aralık Katliamı’nın ardından 17 yıl, Maraş Katliamı’nın ardından 39 yıl geçti. Katliamların sorumluları açığa çıkarılmadığı gibi katliamlarda rol alan devlet görevlileri terfi ettirilerek ve milletvekili yapılarak ödüllendirildiler.

17 yıl önce bugün tutsakları teslim almak ve devrimci iradeye boyun eğdirmek için 20 cezaevinde eşzamanlı saldırılar düzenlendi. Devrimci tutsaklar saldırılara direnişle karşılık verdi. 28 devrimci katledildi, yüzlercesi de yaralandı. F Tipi zindanlarda Ölüm Orucu Direnişi ve SAG ile tecrit ve zulme karşı konuldu. Büyük bedeller ödenerek tecrit kırıldı.

Yine bu toprakların en acımasız katliamlarından biri Maraş’ta yaşandı. MİT, kontrgerilla, CIA tarafından el birliği ile hazırlanan Maraş Katliamı’nda 150 kişi katledildi, yüzlercesi yaralandı. Kundaktaki, ana karnındaki bebeler, dedeler ve nineler kurşunlanarak, boğazları kesilerek, karınları deşilerek katledildiler.

Aleviler üzerinde sürdürülen soykırımcı politika bugün de sarayın merkezinde yer aldığı politik İslamcı faşist diktatörlük tarafından sürdürülüyor. 39 yıl önce Kürt’süz, Alevi’siz bir Maraş yaratmak istemişlerdi. Şimdi aynı politika Alevilerin yaşadığı Malatya ve Adıyaman illerinde çeşitli provalar yapılarak yeniden gerçekleştirilmek isteniyor.

Aleviler zulme boyun eğmediler ve eğmeyecekler. Pir Sultan’dan günümüze direniş Alevilerin kâbesi olmaya devam edecek!

Maraş ve 19 Aralık Katliamlarını lanetliyor, katliamlarda hayatını kaybedenleri özlemle anıyoruz. Katliamların hesabını sormak için tüm ezilenleri birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ