KRİZİ DE, FAŞİZMİ DE HALK DURDURACAK!

Kurların artışı durdurulamıyor! Bu krizin sorumlusu 16 yılda ülkeyi emperyalizmin mali-ekonomik sömürgesi yapan, bizleri tekellerin ucuz işgücü deposu haline getiren, herkesi borçlandıran ve üretimi tamamen dışa bağımlı hale getiren burjuva-faşist saray diktatörlüğüdür.

“Emperyalistlerin kendilerine operasyon çektiğini” söyleyen bu kan emiciler, iktidarlarını yüksek yabancı sermaye girişleri ile kurduklarını unutturmaya çalışıyorlar. Ortada olan tek operasyon, emperyalizmle işbirliği halinde sarayın halka çektiği sömürme operasyondur.

Kazanırken emekçiyle paylaşmayanlar, kaybederken yanlarında bizi bulamayacaklar. Bu krizin işsizlik ve enflasyon dolu yükünü biz ödemeyeceğiz. Derhal;

-Kamu dış borç ödemeleri durdurulmalı,
-Mali sermaye varlıklarına el konulmalı,
-Önemli fabrikalar hızla kamulaştırılmalı,
-Herkese iş ve temel gıda güvencesi sağlanmalıdır.

Neoliberal mülksüzleştirme sürecinin tersine çevrilmesi ancak ve ancak demokratik halk iktidarı ile uygulanmaya başlanabilir ve kesintisiz bir şekilde sosyalizme geçiş ile tamamlanabilir. Bunun dışındaki tüm “çözümler” sermaye kârlarını koruma derdindeki sahte çözümlerdir.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ