ROJAVA DEVRİMİMİZİN 5. YILI KUTLU OLSUN!

ROJAVA DEVRİMİMİZİN 5. YILI KUTLU OLSUN!

İçinde bulunduğumuz emperyalist küreselleşme çağında kapitalist barbarlığın ekonomik-mali, politik ve askeri saldırıları katlanarak artıyor. Örneğin; yeni hammadde kaynakları ve pazarlar yaratmak için Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırıp, bir kan gölüne çevirmekten geri durmuyor. Tüm bunlar, dünya halklarının her geçen gün daha fazla mali-ekonomik sömürge haline gelmesine ve faşizmin, yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın yükselmesine yol açıyor.

İşte, böylesi bir karanlık dönemde, emperyalist küreselleşmenin zehirli bir meyvesi olan DAİŞ faşizmini bertaraf ederek yükselen Rojava Devrimimiz işçi sınıfı ve ezilenlere bir umut ışığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan demokrasiye dayalı, komünal ve toplumsal ekonomiyi temel alan, ekolojik, çok dilli ve çok kültürlü, kadın özgürlükçü bir halk devrimi olan Rojava Devrimi dünya işçi sınıfı ve ezilenlerin bugün en önemli mevzisi niteliğindedir.

Kürt halkı öncülüğünde Türkiyeli sosyalistlerin ve dünyanın her yerinden enternasyonalistlerin omuz verdiği; beraber savunup, beraber inşa ettiği böylesi vahayı boğmaya çalışanlar başarılı olamayacaklar, karşılarında dün olduğu gibi bugün yine devrimcileri bulacaklardır.

Kobanê ile başlayan DAİŞ’in yenilgi süreci, Kürt özgürlük güçlerinin birinci dereceden etkin olduğu Rakka’nın düşürülmesi hamlesiyle finale doğru ilerlemektedir. Erdoğan diktatörlüğünün gücü bunu önlemeye yetmemiştir. Şimdi tezgahlanmaya çalışılan Efrin işgali senaryosu da yine Rojava ruhu, Kobanê dayanışmacılığı, direnişçiliği ve savaşçılığı ile sömürgeciliğin kabusuna dönüşecektir.

Devrimimizin 5. yılında devrim yolunda “Bugünün Stalingrad’ı, İspanyası Rojava’dır!” diyerek ölümsüzleşen savaşçıları anıyor, Türkiye devrimimizin ışığının Rojava’dan yanmaya başladığının bilincinde olarak bir kez daha mücadelelerine bağlılık sözü veriyoruz.

Yaşasın Rojava Devrimimiz!

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ