SEÇİMLER İLE İLGİLİ

Ortadoğu ve Kuzey Afrikada Arap ezilenlerinin isyanının, Avrupa’da ve dünyamızın bir çok bölgesinde yüzbinlerin katıldığı işçi, emekçi eylemlerinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist güçler NATO komutasında petrol uğruna Libya’ya işgal saldırısı düzenliyor. AKP Hükümeti ve siyasi rejim emperyalist saldırganlığın suç ortağı olarak aktif rol alıyor.

Türkiye’de siyasi rejimin baskı, yasak ve çözümsüzlük politikalarına, AKP çözümsüzlüğü ve tahakkümü ekleniyor. TMY terörü ve AKP’ci polis devleti uygulamalarıyla bütün toplumsal muhalefet baskı altına alınıyor. ‘İleri demokrasi’ söylemiyle toplumu aldatan ve değişim isteğini sömüren AKP Hükümeti, politik hak ve özgürlüklerin önünde büyük bir engeldir. Parlemantoda yer alan düzen partileri bir birleriyle statükoculuk ve milliyetçilik yarışı içerisindeler.

İşçi sınıfımız ve ezilen kitleler bakımından işsizlik, güvencesiz çalışma, açlık ve yoksulluk derinleşiyor. Ezilen bütün toplumsal kesimlerin tepki, öfke ve hoşnutsuzluğuyla, değişim istek ve arayışı birlikte gelişiyor. Emekçi kitleler giderek artan bir şekilde düzen partilerinden umudunu kesiyor.

Kürt halkı kendi çözümünü sokakta arıyor. İnkar ve imha politikalarına, tasfiyeci saldırganlığa karşı kolektif ulusal haklarının ve Kürt dilinin özgürlüğünün mücadelesini veriyor. İşçi ve emekçiler sorunlarının çözümü için yüzünü daha fazla sokağa dönüyor. Metal işçileri 21 yıl aradan sonra grev silahını kullanarak haklarını almaya yöneldi. Şifre ve kopya skandallarıyla sarsılan gençliğimiz, haklarının ve geleceğinin mücadelesini veriyor. Erkek egemen sistemin bütün zorbalığını iliklerine kadar yaşayan kadınlar, bu ataerkil düzene başkaldırıyor.

‘Bu düzen değişmeli’ şiarıyla yola çıkan partimiz, 12 Haziran genel seçimlerine de, ezilen toplumsal kesimlerin değişim istek ve yönelimine bilinç, irade ve yön kazandırmak perspektifiyle katılacaktır.

Düzen partilerinin karşısında işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, ezilen ulus ve azınlıkların kendi alternatiflerini örgütlemelerinin mücadelesini verecektir. Ezilenlerin sesini burjuva meclise de taşıma kararlılığıyla hareket edecektir.
Bu perspektifle hareket eden partimiz ESP, 12 Haziran genel seçimlerinde altı ilde destekleyeceği bağımsız adaylarla seçime katılacaktır. ESP’nin desteklediği bağımsız adaylar ve iller şunlardır:

– İstanbul 1. Bölge; Atılım Gazetesi tutuklu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim ÇİÇEK
– Ankara 2. Bölge; Tutuklu sosyalist ve insan hakları savunucusu Hasan COŞAR
– İzmit; Tekstil işçisi, Aynur AKKEMİK
– Artvin, sosyalist, Kadın özgürlük savunucusu, Birsen KAYA
– Eskişehir, Emekli işçi, Ahmet ULUÇELEBİ
– Antep; sosyalist,kadın özgürlük savunucusu Çiçek OTLU

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ