SİVAS KATLİAMI’NIN ARDINDAN 20 YIL GEÇTİ.

Sivas katliamının ardından 20 yıl geçti. Sivas Madımak’ta 33 aydın, sanatçı, ozan ve yazarların da içinde bulunduğu 35 can diri diri yakılarak katledildi. Katliamı gerçekler hiçbir zaman açığa çıkarılmadı. Çünkü katliam devletin kontrgerilla örgütü tarafından planlandı ve uygulandı. Katliamı gerçekleştirenlerden bazıları tutuklandı. Fakat daha sonra dava zaman aşımına uğratılarak aklandılar. Sivas katliamı davası AKP iktidarı nezdinde bitmiştir. Fakat halklarımızın vicdanında bitmemiştir. Sivas davası yargıda aklanınca Başbakan Tayyip Erdoğan, “Milletimize hayırlı olsun” diyerek sevinç çığlığı atmıştı.

Kerbela’dan Sivas’a uzanan tarihsel kesitte Alevilerin, ilerici insanlığın payına düşen katliam, zorbalık, işkence ve zulüm olmuştur. Bugün Taksim Gezi Parkı direnişi karşısında AKP iktidarının intikam politikaları da bunun bir devamıdır.

AKP iktidarı Alevileri İslamlaştırma ve Alevi inancını yok saymada Osmanlı politikalarını sürdürücüsüdür. AKP iktidarı yapılacak 3. Boğaz Köprüsü’ne Alevi katliamcısı Yavuz Sultan Selim adı verilerek Alevi halkımızı rencide etmeye, aşağılamaya, onurunu ayaklar altına almaya devam ediyor. AKP iktidarı 3. Boğaz köprüsüne Yavuz Sultan Selim adı vererek Alevilerle olan köprüyü de atmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Katliam köprüsü adını almıştır. AKP iktidarı 3. köprünün adını değiştirmelidir. Alevi halkımız için dün Yavuz Selim neyse bugün Tayyip odur. İkisi de zalimdir. Halklarımız zulme boyun eğmeyecektir.

Taksim Gezi Parkı direnişi ve Haziran ayaklanması Alevilerin özgürlük ve onurun güçleriyle birleşerek demokratik haklarını elde edebileceğini gösterdi. Taksi direnişine katılan milyonlar yaşam tarzlarına müdahale istemediklerini, inançları üzerinde baskılara son verilmesini istediler. Alevi halkımızın eşit yurttaşlık hakkı, inanç ve vicdan özgürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Sivas’ta zaman aşımı kararının geri alınması, Madımak’ın müze yapılması talepleri demokratik taleplerdir. Kısacası Alevi halkımız herkes gibi özgürlük istiyorlar.

2 Temmuz katliamını protesto etmek için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarafından Kadıköy’de 23 Haziran saat 16.da yapılacak mitinge katılmaya çağırıyoruz. Onur ve özgürlük taleplerini hep birlikte haykırmaya, 2 Temmuz katliamının hesabını sormaya çağırıyoruz.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ