Soykırımcı Devlet Politikasına Karşı Birleşelim

Anadolu ve Mezopotamya topraklarının tanıklık ettiği en büyük soykırımlardan biri olan Ermeni soykırımı bundan 105 yıl önce, 24 Nisan 1915’te başlatıldı. Coğrafyamızın kadim halklarından olan Ermeniler, sistematik bir devlet politikasıyla katledildi, asırlardır yaşadıkları topraklardan sürüldü. Ermeni halkının tüm varlıkları gasp edildi. Emperyalist paylaşım savaşını sömürgeci hesapları için fırsat gören İttihat ve Terakki yönetiminin sorumluluğunda gerçekleşen ve 1,5 milyon Ermeni kardeşimizin katledildiği bu soykırım Hitler’e ilham kaynağı oldu.

Osmanlı topraklarından arta kalanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu soykırımcı, inkarcı ve  asimilasyoncu miras üzerine inşa edildi. Türk burjuva devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun işlediği bu büyük soykırım suçunu miras alarak yeni kıyımlar, soykırımlarla varlığını inşa etti. 20. Yüzyılın en büyük kıyımlarından olan Ermeni soykırımıyla yüzleşmedi. Aksine soykırımı inkar etmeyi bir devlet politikası haline getirdi, ulusal ve uluslararası politikalarını buna göre düzenledi. Türk burjuvazisi ve onun sömürgeci faşist rejimi için Ermeni soykırımıyla yüzleşmek bir beka meselesidir. Bu soykırımla yüzleşmek demek Türk burjuva devletinin ve diktatörlük rejiminin kuruluş kodlarıyla oynamak demektir.

İttihat ve Terakki’nin inkarcı çizgisi sadece bir dönemin değil, bugünün de politikasıdır. Bu politikanın sürdürücüsü AKP-MHP faşist blokudur. Soykırım inkarı olduğu gibi Ermeni halkımıza dönük baskılar da devam ettirilmektedir. Ermeni aydın Hrant Dink’in katledilmesi ve ardından çıkan devlet gerçeği resmi politikanın güncelliğini ifşa etmiştir. Soykırımcı ve inkarcı politika aynı zamanda bugün Kürt halkına yönelik en ağır biçimiyle devam ettirilmektedir.

Ermeni soykırımıyla yüzleşme sömürgeci faşist rejimi yenilgiye uğratmakla mümkündür. İnkar ve imha politikası yenilgiye uğratılmadan, diktatörlük rejimi alaşağı edilmede ne Ermeni soykırımıyla, ne de ezilen halklarımıza uygulanan tüm baskı ve katliam suçlarıyla yüzleşilemez. Suç defteri oldukça kabarık olan diktatörlüğü yenilgiye uğratacak olan güç ise işçi sınıfı ve ezilen halklarımızın birleşik devrim mücadelesidir.

  1. yılında soykırımı ve sorumlularını bir kez daha lanetliyor, Ermeni halkımızın acısını paylaşıyoruz. Ezilen halklarımızı soykırımcı devlet politikasını yenilgiye uğratmak için örgütlenmeye, birleşmeye, halklarımızın eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.

 

ESP Genel Merkezi

24 Nisan 2020