VENEZUELA HALKI VE DİRENİŞ KAZANACAK!

Amerika’yı arka bahçesi, dünyayı egemenlik alanı olarak gören ABD emperyalizmi Venezuela’da yeni bir faşist darbe girişiminde bulundu. Yıllara yayılan ambargo ve kuşatma siyasetinin ürünü olarak sefalete sürüklenen, göç yollarına düşen halkları şimdide birbirine düşürmek ve kendi çizgisine çekemediği Maduro iktidarını devirmek için kullanmak istiyor. Muhalefet lideri sıfatını bir kenara bırakarak kendini devlet başkanı ilan eden Guaido’yu ilk elden tanıyan ABD, Venezuela’nın meşru devlet başkanı Maduro’nun ABD büyükelçilerinin derhal çekilmesi ve diplomatik ilişkileri sonlandırma kararını tanımayacağını açıkladı.

Öyle görünmektedir ki ABD emperyalizmi yerli işbirlikçileri ve tekelci kapitalist kuklaları eliyle Venezuela halk hareketinin kazanımlarını ortadan kaldırmak için gerici faşist iç savaşa kadar uzanabilecek bir sürecin kapılarını açmıştır. Maduro’nun iç ve dış politikadaki tutarsızlıkları, kapitalizmle halkçı politikaları bir arada yürütme yönlü politikaları olsa da tablonun esas sorumlusunun Trump yönetimindeki ABD emperyalizmi olduğu açıktır. Halkı açlıkla, darbe tezgahlarıyla, işbirlikçileri eliyle örgütlediği kontra vari sokak hareketleriyle teslim alamayan ABD şimdi de  iç savaşa başvurmaktadır. Halk kazanımlarına sahip çıkmış, gerici iç savaş tezgâhını sokakta bozmak için harekete geçmiştir.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak ABD emperyalizminin darbe ve gerici iç savaş girişimini kınıyoruz, kazanımlarına sahip çıkan Venezuela halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Venezuela halkının emperyalist kuşatmayı ve tezgâhlarını kıracağına inançla enternasyonal dayanışma dileklerimizi iletiyoruz.

Kahrolsun ABD emperyalizmi!

Kahrolsun darbeci ve işbirlikçiler!

Yankee go home!

Venezuela halkı ve direniş kazanacak!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!