YA EKİM DEVRİMİNİN IŞIĞI YA KAPİTALİST BARBARLIK

Bundan 101 yıl önce 7 Kasım’da Lenin’in önderliğinde ve yol göstericiliğinde Rusya işçileri ve köylüleri zorba Çarlığa ve kapitalist barbarlığa son verdiler. Emperyalist savaşın, krizin yıkıntıları arasından tüm insanlığın kurtuluşunun yolunu açtılar. Ekim Devrimi’nin etkisi sadece Çarlık imparatorluğu sınırlarında yaşayan halkları savaşın dışına taşımakla kalmadı, savaşın ve evrensel tarihin seyrini değiştirdi. Sömürüye ve baskıya son verdi. İşçilerin, köylülerin asalak kapitalistler ve toprak beyleri olmadan da kendilerini yönetebileceklerini gösterdiler.

Emperyalist rekabetin yol açtığı bölgesel savaşlar ve kapitalist kriz altında yıkıma sürüklenen ezilen insanlık ancak ve ancak Ekim Devrimi’nin izini takip eden yeni Ekimlerle kurtulabilir. Kapitalizmin varoluşsal krizi koşulları altında devrim günceldir. İnsanlık ya kapitalist barbarlık koşulları altında yok oluşa gidecek ya da Ekim Devrimi’nin  izinden  giderek sömürü, yoksulluk, baskı, savaş ve ekolojik yıkımdan  kurtuluşunu sağlayacak.

Partimiz ESP, işçi sınıfı ve ezilenlerin toplumsal kurtuluşunda önemli bir tarihsel gün olan Ekim devriminin parlayan ışığı altında ve Ekim devriminden iham alarak 7 Kasım 2009’da kuruluş deklarasyonunu açıkladı. Kuruluş deklarasyonundan bu güne Ekim devriminin yol göstericiliğinde ezilenlerin sosyalizm mücadelesini yükselten partimiz ESP bu gün de Çarlık rejimini aratmayan koşullar altında saray faşizmine karşı mücadeleyi yükseltmektedir.

Ekonomik kriz koşulları altında yoksullaşan, evsiz, aç, yoksul kalan işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin örgütlü mücadelesini büyüteceğimizi, yeni Ekimleri yaratmak için bedel ödeyen, can feda ruhla bedenlerini faşizme karşı siper eden şehitlerimizin önünde saygıyla eğildiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Tüm insanlığın kurtuluş yolunu aydınlatan  Ekim Devrimi’ni 101. yılında selamlarız.