YENİ YILDA DİRENİŞ KAZANACAK

Faşizmin ezilenlere karşı saldırılarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Faşist şeflik sistemi
ile korku duvarlarının yükseltilmeye çalışıldığı, emekçilerin ve özgürlük güçlerinin umudunun kırılmak
istendiği bir yıl oldu 2018. Sömürü ve yalanla, şovenizm ve manipülasyonla zalimliğin ve kötülüğün
iktidarı tahkim edilmeye çalışıldı. Siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve
sosyalistler gözaltı ve tutuklama kıskacıyla teslim alınmak istendi. Fabrikalar ve okullar, tarlalar ve
atölyeler, sokaklar ve sosyal medya mecraları kuşatılarak diktatöre biat dayatıldı.
Fakat bu yıl da mızrak çuvala sığmadı! Tüm hile ve baskıya rağmen AKP/Saray faşizmine 24
Haziran’da tek başına iktidar olma şansı verilmedi. Krizin faturasının “dış güçler”e kesilmek
istenmesine karşı çıkan 3.Havalimanı, Cargill, Flormar başta olmak üzere onlarca yerde işçi direnişleri
patlak verdi. Kadınlar, LGBTQİ’ler her türlü yasaklamaya rağmen meydanları, sokakları terketmediler.
Yaşamlarına ve haklarına yönelik her türlü saldırıya karşı “Kadınlar Birlikte Güçlüyüz” diyerek direnişi
dayanışmayı büyüttüler.
Gerici, şoven ve paralı eğitime karşı gençlik liseleri ve üniversiteleri
savunmaya devam etti. Kürt halkımız kayyum siyasetine, sömürgeci ve saldırgan milliyetçi cepheye
karşı durdu. Rehin alınan siyasi iradesine sahip çıkıp tecrit zulmüne seyirci kalmadı. Leyla Güven
etrafında kenetlenerek direnmeye devam etti. Kürdistan’ın dört parçasında sömürgeciliğin tüm
saldırılara rağmen direnişini sürdürdü. Aleviler, ezilen inanç ve halklar asimilasyona boyun eğmediler.
Doğa ve hayvan hakları savunucuları hepimizin ortak düşmanı kapitalizme karşı seslerini yükselttiler.
Adalet arayan herkes Saray yargısına karşı insanlık değerleri etrafında kenetlendiler.
2019’da da Türkiye, Ortadoğu ve dünyada emperyalizme ve kapitalizme karşı özgürlük ve
sosyalizm mücadelesinin büyütüleceğinden eminim. Avrupa’daki Sarı Yeleklilerin isyancılığının,
Ortadoğu’daki işgalcilere karşı öfke ile birleşmesi; bir avuç burjuvazinin ve paranın iktidarına karşı
ezilenlerin ve emeğin mücadelesinin yükseltilmesi en büyük dileğimiz olacak. Yeni yılda da Kadın
dayanışması ile yaşam, özgürlük, eşitlik talebini büyüten kadınların mücadelesi tüm ezilenlere umut
olmaya devam edecek.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak, içeride dışarıda, derste sırada, fabrikada, tarlada, sokakta
meydanlarda özgürlüğün ve umudun bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. 2019’un tüm
halklar ve inançlar, işçiler ve emekçiler, kadınlar, LGBTQİ’ler ve gençler için adalet ve özgürlük
taleplerinin karşılandığı, umudun ve neşenin toplumsallaştığı bir yıl olmasını diliyorum.
Direne direne kazanacağımıza, mutlaka kazanacağımıza olan sarsılmaz inancımla selam ve saygılarımı iletiyorum.

ESP Genel Başkanı
Çiçek Otlu
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi