YUNAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYOR, KATİLLERİ LANETLİYORUZ

Yunanistan’daki yangın bir “doğa olayı” değildir.

Yunan halkının, doğanın ve hayvanların katili kârların korunması için dizginsiz doğa talanını da içeren neoliberal politikalardır. Yunan halkının, doğanın ve hayvanların katili Yunanistan’ı önce çaresiz bırakıp borçlandıran, sonra da kemer sıkma politikaları ile “alacaklarını” Yunan işçi ve emekçilerinden haczetmeye çalışan, bu sebeple itfaiye hizmetleri de dâhil birçok sosyal harcamanın kısılmasına yol açan emperyalistler ve onların işbirlikçisi siyasi iktidarlardır.

Bugün Yunan halkının başındaki felaketin bir benzeri, yarın Yunan burjuvazisinin sınıf kardeşi olan ve emperyalizmin aynı kemer sıkma programını ilan eden bizdeki egemenler eliyle bizim de başımıza gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

Yunanistan’daki orman yangınında 70’ten fazla canını, milyonlarca ağacı ve hayvanı yitiren Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz.

Sözde tarihsel referanslarla Yunan halkının acısına sevinenler, kendi sefaletlerinin sebebini onu ezen ve sömürenlerde değil, farklı ulustan sınıf kardeşlerinde arayan, burjuvazinin sınıfsal ve ulusal çıkarlarını kendi çıkarları zanneden, şovenizmin batağına saplanmış zavallılardır.

Şimdi Yunan sınıf kardeşlerimizin yanında olma ve hesap soracakları güne hazırlanabilmeleri için yaralarını sarma zamanıdır.

ο πόνος σας είναι ο πόνος μας!